Zorgverzekeraars
FysioTotaal heeft met bijna alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. Wilt u weten of er ook een overeenkomst is met uw zorgverzekeraar, vraag dit dan telefonisch even bij ons na. Fysiotherapie en manuele therapie worden voornamelijk vergoedt vanuit de aanvullende verzekering zoals ook in voorgaande jaren.


Fysiotherapie in de basisverzekering
Bij een beperkt aantal chronische aandoeningen wordt therapie nog wel vergoed vanaf de 20e behandeling vanuit de basisverzekering. Deze aandoeningen worden omschreven in de "chronische" lijst (niet-limitatieve aandoeningen) fysiotherapie, oefentherapie cesar en oefentherapie mensendieck. Het is dus mogelijk dat u een aandoening hebt die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. We raden iedereen dan ook aan om een goede aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen.


Bent u goed aanvullend verzekerd?
Zorgverzekeraars maken jaarlijks in het 4e kwartaal hun aangepaste(aanvullende) verzekeringspakketten bekend. Ook dit jaar blijft er weer een grote diversiteit van aanvullende verzekeringspakketten. Het is voor FysioTotaal onmogelijk om van alle zorgverzekeraars alle aanvullende pakketten op een rij te krijgen. Daarom is het voor u belangrijk dat u zelf weet voor welke vergoedingen door uw zorgverzekeraar u in aanmerking komt. Wij zullen u daarbij zo veel mogelijk helpen. Voor een aantal patienten betekent dit dat wij genoodzaakt om uw behandeling bij u persoonlijk te factureren. Indien u van ons een factuur ontvangt bent u zelf verantwoordelijk voor uw betaling aan ons.

Wij kunnen alleen maar rechtstreeks declareren bij de bovenstaande zorgverzekeraars indien u voldoende (aanvullend) bent verzekerd en indien u correct uw verzekeringsgegevens aanlevert. Indien u onvoldoende bent verzekerd voor fysiotherapie en / of manuele therapie dan bent zelf verantwoordelijk voor de betaling.

Wij verzoeken u vriendelijk om (voor u zelf of de bij ons onder behandeling zijnde kinderen) bij uw zorgverzekeraar te informeren betreffende uw recht op vergoeding fysiotherapie en dit per direct aan uw therapeut te melden. U blijft zelf verantwoordelijk uw behandelaar correct te informeren betreffende uw recht op vergoeding.