Sinds 1 januari 2006 is het experiment Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie van start gegaan. Uit verschillende onderzoeken bleek dat hierdoor het aantal mensen dat naar de fysiotherapeut gaat met 6% is gestegen. Maar, de behandelduur is aanzienlijk verkort. De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie heeft dus geen verhoogde kosten veroorzaakt maar de toegang tot de fysiotherapie is er voor de patiënten wel eenvoudiger op geworden. Met ingang van 1 januari 2008 wordt het experiment omgezet in nieuwe regelgeving en is de directe toegankelijkheid definitief. Op dat moment zijn ook de Oefentherapie Cesar en Mensendieck direct toegankelijk.

Om patiënten zonder verwijzing te mogen behandelen is een aanvullende opleiding vereist. Alle fysiotherapeuten van FysioTotaal hebben deze opleiding gevolgd en mogen dus zonder verwijzing behandelen.

Hoe werkt de directe toegankelijkheid?


Op uw eerste afspraak wordt door de therapeut een anamnese (interview) afgenomen. Een normale anamnese is bedoeld om duidelijk te krijgen wat de klachten zijn en waar deze mogelijk door veroorzaakt worden. Als u zonder verwijzing komt zullen ook extra vragen gesteld worden die over uw algemene gezondheid gaan. Ook zal gevraagd worden naar aandoeningen die binnen uw familie voorkomen. Dit proces heet screening. Als de fysiotherapeut tot de conclusie komt dat er mogelijk een oorzaak voor uw klachten is die niet op het terrein van de fysiotherapeut ligt zal deze u doorverwijzen naar de huisarts.

Na de screening en anamnese volgt het onderzoek. Bij dit onderzoek test de fysiotherapeut uw spieren, pezen en gewrichten. Ook hierbij is het mogelijk dat de fysiotherapeut afwijkingen vindt die niet op het terrein van de fysiotherapeut liggen. Dan wordt u eveneens doorgestuurd naar de huisarts.

Als de fysiotherapeut samen met u tot de conclusie komt dat u behandeld kunt worden zal, na uw toestemming, melding gedaan worden aan de huisarts. Bij die melding wordt alleen doorgegeven wie er onder behandeling is gekomen en voor welke aandoening.

Aan het eind van de behandelserie volgt, opnieuw na uw toestemming, een schriftelijk eindverslag aan de huisarts. De huisarts blijft dus op de hoogte van uw gezondheidsontwikkeling.