Code Omschrijving Bedrag in €  
     
  Medische Trainings Therapie 51,00  
1000 Zitting Fysiotherapie 40,00  
1001 Zitting Fysiotherapie aan huis
57,00  
1002 Zitting Fysiotherapie in inrichting
57,00  
1400 Eenmalig Fysiotherapeutisch Onderzoek 74,00  
1401 Fysiotherapeutisch Onderzoek aan huis 90,00  
1402 Fysiotherapeutisch Onderzoek in inrichting
90,00  
1850 Screening 19,00  
1851 Screening aan huis
40,00  
1852 Screening in inrichting
40,00  
1860 Intake & onderzoek na screening
57,00  
1861 Intake & onderzoek na screening aan huis
74,00  
1862 Intake & onderzoek na screening in inrichting 74,00  
1864 Screening & intake & onderzoek 75,00  
1870 Intake & onderzoek na verwijzing 57,00  
1871 Intake & onderzoek na verwijzing aan huis 74,00  
1872 Intake & onderzoek na verwijzing in inrichting 74,00  
1316 Spec. beh. Fysiotherapie van 2 personen 40,00  
1317 Spec. beh. Fysiotherapie van 3 personen 35,60  
1318 Spec. beh. Fysiotherapie van 4 personen 28,90  
1319 Spec. beh. Fysiotherapie van 5-10 personen 24,40  
1202 Telefonische zitting 40,00  
1200 Zitting Manuele Therapie 51,00  
1201 Zitting Manuele Therapie aan huis 74,00  
1202 Zitting Manuele Therapie in in richting 74,00  
1700 Lange zitting voor complexe zorgvragen 57,00  
1701 Lange zitting aan huis 74,00  
1702 Lange zitting in inrichting 74,00